25η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ (18-20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 - ΚΥΠΡΟΣ)

24η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ (12-14 ΜΑΪΟΥ 2019)

23η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ (13-15 ΜΑΪΟΥ 2018)

22η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ (28-30 ΜΑΪΟΥ 2017)

20η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ (24-26 ΜΑΪΟΥ 2015)

16η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ (15-18 ΜΑΙΟΥ 2011)

18η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ (26-28 ΜΑΙΟΥ 2013)

14η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ (16-19 ΜΑΙΟΥ 2010)

12η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ (10-12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008)

10η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ (11-14 ΜΑΙΟΥ 2007)

21η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ (28-31 ΜΑΪΟΥ 2016)

19η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ (19-21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014)

17η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ (27-29 ΜΑΙΟΥ 2012)

15η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ (29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010)

13η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ (17-20 ΜΑΪΟΥ 2009)

11η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ (24-27 ΜΑΙΟΥ 2008)

9η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ (10-13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2006)